NC bóng trắng chậm ngã vàng

KTP-PTBO-N-XX được thiết kế như là một loại sơn PU 1K bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Mã: KTP-NTB-YL-XX Danh mục: