Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hệ sơn kim loại

Sơn lót giàu kẽm

Mã SP: KTP-PLM-ZN-100

Hệ sơn kim loại

Sơn bóng trắng 1K XX

Mã SP: KTP-PTB-ME-XX

Hệ sơn kim loại

Sơn lót PU 1K đa dụng

Mã SP: KTP-PLM-100

Hệ sơn kim loại

Sơn bóng vinyl

Mã SP: KTP-PB-V-XX

Hệ sơn kim loại

Sơn lót vinyl

Mã SP: KTP-PL-V-01

Hệ sơn Epoxy

Epoxy lót xám

Mã SP: KTP-PLE-100

Hệ sơn Epoxy

Epoxy lót trong

Mã SP: KTP-PLE-01