Cứng PU

KTP – PC – 01 được thiết kế như là một loại cứng PU với thành phần Poly – isocyanate. Đây là phần B trong thành phần sơn PU 2 thành phần. Sản phẩm sử dụng cho tất cả hệ sơn lót bao gồm lót trong và lót màu, hệ sơn bóng trong và bóng màu trong nhà. Không sử dụng cho hệ sơn bóng trắng.

Mã: KTP-PC-01 Danh mục: