NC bóng trong 05s

KTP – NB – XK – 05 được thiết kế như là một loại sơn NC bóng có độ trong suốt cao, láng mặt, nhanh khô.

Mã: KTP-NB-XK-05 Danh mục: