Cứng PU bóng trắng 90

KTP – PCN – 03 được thiết kế như là một loại cứng PU với thành phần Poly – isocyanate nhanh khô, độ bóng thấp và chống ngã vàng. Đây là phần B trong thành phần sơn PU 2 thành phần. Ứng dụng cho sơn bóng trắng trong nhà.

Mã: KTP-PCN-03 Danh mục: