– Sử dụng hoàn toàn hoặc tiêu huỷ tuỳ theo từng loại.

– Để xa tầm tay trẻ em, tránh nơi có nhiệt độ cao vì sản phẩm chứa những chất lỏng hữu cơ có thể gây hại, cháy nổ.

– Không đổ chất thải thừa của sản phẩm vào đất, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường nếu không được xử lí cẩn thận.

– Trước khi mở bao bì, đọc kỹ các cảnh báo in trên nhãn, thực hiện theo tất cả các biện pháp phòng ngừa.