Cơ hội vươn lên của các hãng sơn nội địa

“Ngoại” chiếm ưu thế Với một thị trường mở như hiện nay, các hãng sơn...